Gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae)

 

Pradžia ] [ Gyvenimo aprašymas ] Muzika ] Programos ] Apsauga ir kt. ] Poezija ] Įvairenybės ]


        Gimiau Vilniuje 1963 metais. 1981 metais, baigęs Vilniaus 40-tą vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus Universiteto Fizikos fakultetą. 1986 metais jį baigiau, įgydamas radiofizikos specialybę. Po baigimo dirbau Elektrografijos institute inžinieriumi. Po metų perėjau dirbti į Agro-skaičiavimo centrą. Čia pradėjau rimtai dirbti su kompiuteriais. Iš pradžių dirbau elektronikos srityje, o vėliau kaip programuotojas. Dirbdamas skaičiavimo centre, baigiau mikroprocesorių valdymo ir taikymo kursus Vilniaus Universiteto Fizikos fakultete. Pradėjęs dirbti kaip programuotojas, kūriau Palangos “LINAS” baseinui tinklinę klientų aptarnavimo sistemą Assembler kalba. (DVK ir “Elektronika” tipo kompiuteriais). Atsiradus pas mus IBM tipo kompiuteriams perėjau dirbti prie DOS operacinės sistemos. Taip pat baigiau Assembler kursus firmoje “Spectrum Lithuania”. Vėliau pradėjau programuoti C/C++ kalbomis. Pradėjęs dirbti Vilniaus Savivaldybės Urbanistikos ir Architektūros skyriuje, susipažinau su duomenų bazėmis ir pagrindinai, kas liečia duomenų bazes, programavau su Clipper ir FoxPro kalbomis. Taip pat rašiau sistemines programas, t.y. tvarkykles bei įrangos aptarnavimo programas. Tuo pačiu vykdžiau ir kompiuterių techninę bei programinę priežiūrą. Vėliau dirbau su kompiuterinio ryšio programomis, t.y. BBS bei elektroniniu paštu. Susipažinęs su Novell tinklu, dirbau su juo bei rašiau tinklines duomenų bazių valdymo programas (Clipper 5.02, FoxPro for Windows). Taip pat konsultavau perkant kompiuterius, t.y. atlikinėjau testavimą bei techninę priežiūrą. Vilniaus Apskrities Valdytojo Administracijoje pradėjau programuoti su Visual FoxPro bei palaikyti tinklą su PowerPC (Unix-AIX) mašinomis. Dirbau su Internet bei kūriau Web (HTML) puslapius. Taip pat administravau Windows NT Server 4.0. Dirbdamas Vilniaus apskrityje, baigiau Informacijos tiekimo Internet tinkle kursus “Sigmantoje”.Taip pat baigiau Microsoft sertifikuotus kursus “Alnoje”.

    Šiuo metu pagrindinai dirbu kaip sisteminis programuotojas t.y. tinklai, Internet, Windows NT Server 4.0, Unix. Programuoju: Assembler, C/C++, Clipper, Visual FoxPro 6.0. Atlieku kompiuterių programinę bei techninę priežiūrą. Su Visual FoxPro 6.0 darau projektus (turiu instaliacinių variantų).

 


 

     I was born in Vilnius in 1963. In 1981 has finished 40-th high school in Vilnius and has entered to Physical faculty in Vilnius university. After graduating in 1986 I has received a speciality radiophysics. After end of university, worked in institute Electrographics the engineer. Then in Аgro-industrial computer center. Here of beginnings to work with computer facilities as the programmer - electronic. Has ended course on microprocessors in Vilnius university. As the programmer developed the program of service (on the Assembler) for pool "Linas" in city Palanga. When have appeared IBM systems the computers of the beginnings to work in DOS with the assembler and C/C ++. Also has ended course " Turbo Assembler " in firm " Spectrum Lithuania ". When worked at the Urbanistic centre of city of Vilnius, has got acquainted with databases. Here wrote the system programs and databases (Clipper, FoxPro, Visual FoxPro). In too it is high time supported technical and software of the computer. Having got acquainted with Novell and Windows NT networks, wrote network databases. Also buying new computers made program and technical testing. Working in Governor of Vilnius County, beginnings to support a network on UNIX (AIX, SCO) and Windows NT Server 4.0 systems. Worked with Internet, created Web pages. Has ended courses "The Information in Internet of essence " and " Microsoft Exchange Server " and has received Microsoft Certificate.

     Now I write the programs (basically with Visual FoxPro 6) and I support technical and software of the computer. There are working projects.


Copyright © 2001 Arturas Bajoras